Privacybescherming

Door persoonlijke gegevens op de Danone Danio-website in te voeren en door gebruik te maken van de automatische vraag-en-antwoordmogelijkheid gaat u ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Danone Nederland B.V. respecteert de algemene privacyregels en zal ervoor zorgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de databases van Danone Nederland B.V. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens eventueel worden verwijderd. De Danone Danio -website zal de door u aangeleverde persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan Danone Nederland B.V. en niet aan andere bedrijven. Statistische informatie en andere onpersoonlijke gegevens over de Danone Danio-website en zijn bezoekers kunnen wel aan derden ter beschikking worden gesteld. Om Danone Nederland B.V. in staat te stellen de Danone Danio-website op uw persoonlijke voorkeuren toe te spitsen, maakt de Danone Danio-website gebruik van zogenaamde cookies, kleine stukjes informatie die op de harde schijf achterblijven.

Elk bericht of materiaal dat u naar de site verzendt via e-mail of op een andere manier, met inbegrip van gegevens, vragen, commentaar, suggesties, kritiek en dergelijke, zal als zodanig behandeld worden, dat wil zeggen: niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Alles wat u doorgeeft of verzendt, wordt eigendom van Danone Nederland B.V. en mag gebruikt worden voor elk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot reproductie, bekendmaking, overdracht, publicatie, uitzending en verzending. Bovendien staat het Danone Nederland B.V. vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken uit elk bericht dat u naar de site zendt voor elk willekeurig doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten die gebruikmaken van dergelijke informatie. Wanneer u foto’s verschaft, geeft u Danone Nederland B.V. impliciet de toestemming om deze beelden te reproduceren en te gebruiken in associatie met de handelsmerken van Danone Nederland B.V.

Toepasselijk recht

De Nederlandse wetgeving ten aanzien van de privacybescherming is van toepassing. Ook overigens is Nederlands recht van toepassing op de Danone Danio-website.

Copyright © Danone Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden